Teras kotu düz ve yeterli alanı sahip olan binalarda kullanılan denge ağırlık sistemidir. Parapetten 0.5 m ile 1.5 m mesafedeki cephelere ulaşmak için uygun olan sistemdir. Her bir denge ağırlığı 400 kg olup toplamda 800 kg denge ağırlığı kullanılmaktadır.