Parapet içi raylı sistem, parapetin arkasındaki mesafenin dar olduğu durumlarda ve  döşemeye işlem yapılmaması durumunda kullanılmaktadır.Her bina için özel proje tasarımı yapılmaktadır. Sistem 1000 mm’ye kadar olan alanlarda rahatlıkla uygulanabilmektedir.  Sistemde karşı ağırlık bulunmamaktadır. Diğer sistemlere göre daha hafiftir.